FAQ

 

I Bill _pay Watch _illustration iBill


Hvad er forskellen på iBill Light og iBill Standard? 

Ved iBill Standard er det din kunde som betaler rykkergebyret og renterne. På iBill Light betaler du kr. 50,- pr. rykker vi sender ud, og din kunde betaler ikke noget. 

Hvordan skifter jeg fra iBill Standard til iBill Light? 

Dette kan gøres under indstillinger for alle fremtidige fakturaer på alle dine kunder. Hvis du fx ønsker, at en kunde skal være på Light i stedet, gør du dette i kundekartoteket under rykkerprocedure. Hvis du derimod bare ønsker at skifte en enkelt faktura, kan du gøre dette, når du opretter sagen, eller i afsluttede sager på plusset ud for fakturaen. Hvis du er blevet trukket for gebyr af standardpriser og du skifter, vil dette gebyr blive tilbageført, og du vil i stedet blive trukket kr. 50,- 

Hvad gør jeg, hvis jeg har modtaget pengene udenfor iBill?

Hvis du har modtaget pengene kontant fra din kunde, skal du under afsluttede sager, ud for fakturaen trykke på plusset og der vælge ’betalt kontant’. Dette er gratis og vil stoppe rykkerprocessen og lukke fakturaen. Hvis der er et udestående beløb, fx et rykkergebyr, vil det være dig, der kommer til at betale gebyret.


Hvorfor kan jeg ikke se alle mine kunder i mit kundekartotek?

Hvis der står noget i søgefelterne vil den kun vise det der indeholder dette. Derfor skal alle søgefelter være blanke, hvis man skal kunne se alle sine kunder, telefoner osv.


Hvordan foregår rykkerproceduren?

Rykkerproceduren foregår således, at vi sender en rykker 7 dage efter en fakturas forfald. Derefter går der 10 dage til rykker to, 10 dage senere, en rykker 3 og slutteligt 10 dage efter bliver sagen så udtaget til inkasso. Når sagen er udtaget til inkasso, modtager du som bruger en bekræftelsesmail, om du ønsker at sende sagen til inkasso. Denne mail har du to dage til at svare på. Inkassodelen er gratis, dog pålægges et gebyr fra inkassoselskabet, hvis en sag stoppes efter den er sat i gang. Dvs. efter den er afsendt til inkassoselskabet. Rykkergebyr og renter bliver pålagt iht. renteloven.


Hvordan får jeg mit logo på mine fakturaer? 

Det er ikke muligt selv at uploade dit logo, du skal derfor maile logoet i formatet 876X166 i jpg-format til iBill, så vil det blive sat ind hurtigst muligt.


Hvad gør jeg, hvis der bliver meldt fejl, når jeg prøver at fakturere?

Dette kan ske, hvis din kunde ikke er blevet korrekt gemt inde i dit kundekartotek. Gå derfor ind på kunden, og gem dennes indstillinger. Prøv derefter at fakturere igen.


Er det muligt at ændre fakturanummerserien?

Du kan ændre nummerserien på dine fakturaer under indstillinger – avanceret. Her kan du under næste faktura skrive det ønskede nummer, som serien skal starte med og derefter trykke ’ændre’. Det er altid muligt at ændre serienumre opad, men vær opmærksom på, at nummeret efterfølgende ikke kan ændres nedad bagefter.

 

2 iBill til e-conomic 


Hvorfor bruge iBill?

iBill er en unik service til danske virksomheder, som ønsker at outsource debitorbogholderiet, og i stedet koncentrere sig om sin forretning.
Via integrationen til e-conomic, kan du bruge e-conomic til at udstede dine fakturaer, som du altid har gjort, mens du lader iBill overvåge dine fakturaer. Hvis en debitor trækker betalingen mere end syv dage efter fakturaens forfaldsdato, sender iBill helt automatisk en rykker til debitor. Det samme sker efter yderligere 10 dage, hvis debitor fortsat ikke har betalt, og efter yderligere 10 dage sendes en rykker 3 indeholdende et inkassovarsel. 

Rykkerskrivelserne sendes i dit navn, og der pålægges på hver rykker et gebyr og morarenter iht. dansk rentelovgivning, som debitor skal betale.
Reagerer debitor ikke på inkassovarslet, sender iBill dig 10 dage efter rykker 3 en mail, hvor vi beder dig undersøge om debitor har betalt direkte til dig, eller om der er nogle misforståelser. Hører vi ikke fra dig efter yderligere 2 dage, overdrager iBill helt gratis for dig sagen til Danmarks største inkassoselskab. Inkassoselskabet formår at hente ca. 50% af de overdragne fakturaer hjem - igen uden omkostninger for dig.


Hvordan kan iBill være gratis for dig?

Hos iBill tjener vi kun på rykkergebyrer – så det er de glemsomme betalere, der finansierer os. Ikke dig. Derfor kan vi tilbyde dig vores debitorservice gratis og helt uden bindinger.


Kan fakturaer kun sendes pr e-mail?

Nej, hvis du i kundekartoteket i e-conomic har udfyldt kundens e-mail-adresse i feltet "e-mail adresse til fakura", sender iBill selvfølgelig helt gratis fakturaer og eventuelle rykkere til denne/disse e-mail-adresser. Lige så, hvis du har udfyldt EAN oplysninger til offentlige kunder. Men hvis du ønsker, at iBill printer, kuverterer og sender fakturaerne mv. via Post Danmark, gør vi helt automatisk dette, såfremt e-mail-adressen / EAN-oplysninger ikke er udfyldt i e-conomic. Dette koster kr. 10,- ex. moms pr. forsendelse.


Fuldt overblik

Du kan altid logge ind, og se de sendte og overvågede fakturaer her: 
www.ibill.dk/e-conomic
Du skal bruge dit sædvanlige login fra e-conomic for at logge ind.

Her kan du også se dine indstillinger, som er hentet fra e-conomic. Bl.a. kan du vælge, om iBill skal overvåge alle dine fakturaer/debitorer, eller fravælge debitorgrupper, som du ikke ønsker iBill skal overvåge og eventuelt sende rykkere til ved for sen betaling.
Du kan – blandt mange andre ting – også for hver faktura se en "historik", dvs. hvornår er fakturaen udstedt/sendt, hvornår indbetaling har fundet sted og hvilket beløb, der er indbetalt. Hvis fuld betaling ikke har fundet sted rettidigt, kan rykkerhistorikken ses.


Hvordan kan iBill overvåge mine fakturaer?

Når du har lavet din faktura klar i e-conomic, er det vigtigt, at du trykker "Bogfør" i stedet for "Bogfør og e-mail". Så snart du trykker Bogfør, sender e-conomic straks fakturaen til iBill, så påstempler vi en unik FI-kode, som debitor skal betale til. Dette skyldes, at der ikke må være tvivl om, hvem der indbetaler, hvem der indbetales til samt hvilken faktura, der betales. 
Betalingen indgår på en klientkonto hos PBS/NETS, hvorfra iBill kan udtrække informationer om dagens indbetalinger. Dette sker hver morgen inden kl. 06.00. Herved kan iBill afstemme alle indbetalinger, og inden kl. 09.00 er de afstemte debitorindbetalinger videresendt til din egen bankkonto, som fremgår af e-conomic-systemet. Samtidig har iBill helt automatisk dannet en kassekladde, som ligger klar til din bogføring næste gang, du logger ind på e-conomic. Dit debitorbogholderi er nu fuldstændig afstemt. Nemmere kan det ikke være!


Hvad nu hvis min kunde betaler direkte til min bank?

Hvis du modtager en indbetaling direkte fra din kunde (dvs. uden om iBill), er det vigtigt, at du husker at udligne fakturaen i e-conomic. iBill sørger automatisk for hver nat at afstemme saldoen på dine fakturaer i e-conomic med fakturasaldoen i iBill. Har du nedskrevet restgælden – fx hvis du har udstedt en kreditnota vedr. fakturaen eller selv har modtaget betaling – sørger vi for tilsvarende at nedskrive restbeløbet på fakturaen i iBill.


Hvad nu hvis jeg vil give min kunde henstand, f.eks. pga. en indsigelse mod fakturaen?

Hvis du ønsker at give din kunde henstand, dvs. at iBill ikke skal sende rykkere til kunden selv om denne betaler for sent, skal du gøre som "Kontant betalt"-punktet ovenfor, men i stedet for at trykke på Kontant betalt-knappen, trykker du på Henstand-knappen. Husk selv at deaktivere henstanden, når du ønsker, at iBill skal genoptage rykkerforløbet.


Kan jeg annullere et rykkergebyr på debitor?

Ja, hvis du ønsker, at debitor alligevel skal slippe for at betale rykkergebyret og eventuelle morarenter, kan du annullere disse debitorpålagte gebyrer mod selv at betale kr. 50 ex. moms pr. afsendt rykker. Dette gør du ved at trykke på Skift til Light-knappen, som findes samme sted som Kontant betalt- og Henstand-knapperne.

FAQ 

Vælg her området du har spørgsmål til

 I Bill _pay Watch _illustration    

iBill

 2 

iBill til e-conomic